Aviso legal

Ao utilizar os servizos de AGROBOTICA SANTIAGO SL aceptas as seguintes condicións de uso:

Introdución

As presentes condicións xerais de uso do sitio web regulan os termos e condicións de acceso e uso de  http://www.agroboticasantiago.com , propiedade de AGROBOTICA SANTIAGO SL, con enderezo en Cruceiro da Coruña, 22 – Baixo, 15705 – Santiago de Compostela. (A Coruña) e co CIF B15475577, en diante, “a Empresa”, que o usuario do Portal deberá ler e aceptar para utilizar todos os servizos e informacións que se facilitan desde o portal. O mero acceso e/ou uso do portal, da totalidade ou parte dos seus contidos e/ou servizos supón a plena aceptación das presentes condicións xerais de uso.

Condicións de uso

As presentes condicións xerais de uso do portal regulan o acceso e uso do portal, incluíndo os contidos e servizos postos a disposición dos usuarios no portal e/ou a través do portal, xa sexa polo portal, polos seus usuarios ou por terceiros. Non obstante, o acceso e o uso de determinados contidos e/ou servizos poden estar suxeitos a determinadas condicións específicas.

Modificacións

A empresa resérvase o dereito de modificar as condicións xerais de uso do portal en calquera momento. En todo caso, recoméndase que consulte periodicamente estas condicións de uso do portal, xa que poden sufrir modificacións.

Obrigas dos usuarios

O usuario deberá respectar en todo momento os termos e condicións establecidos nas presentes condicións xerais de uso do portal. O usuario manifesta expresamente que utilizará o portal con dilixencia e asumindo calquera responsabilidade que puidese derivarse do incumprimento das normas.

Así mesmo, o usuario non poderá utilizar o portal para transmitir, almacenar, divulgar, promocionar ou distribuír datos ou contidos que contengan virus ou calquera outro código informático, ficheiros ou programas destinados a interromper, destruír ou prexudicar o funcionamento de calquera programa ou equipo informático. ou telecomunicacións.

Responsabilidade do portal

O usuario sabe e acepta que o portal non outorga ningunha garantía de ningunha natureza, expresa ou implícita, sobre os datos, contidos, informacións e servizos que se incorporen e ofrezan dende o Portal.

Salvo nos casos en que a Lei impoña expresamente o contrario, e exclusivamente na medida e na medida en que así o impoña, o Portal non garante nin asume ningunha responsabilidade respecto dos posibles danos e perdas causados ​​polo uso e utilización da información, datos e datos. e servizos do portal.

En todo caso, o Portal exclúe calquera responsabilidade polos danos e prexuízos que poidan deberse á información e/ou servizos facilitados ou prestados por terceiros distintos á Empresa. Toda responsabilidade será do terceiro, sexa provedor ou colaborador.

Propiedade intelectual e industrial

O sitio web pode conter material e intentos de cumprir cos estándares do  World Wide Web Consortium (W3C) ,  Cascade Styling Sheets ,  W3Layouts . Todo o contido utilizado é de distribución gratuíta. Todos os contidos, marcas, logotipos, debuxos, documentación, programas informáticos ou calquera outro elemento susceptible de protección pola lexislación de propiedade intelectual ou industrial, aos que se poida acceder no portal corresponden exclusivamente á empresa ou aos seus lexítimos propietarios e quedan expresamente reservados. os mesmos, ou ben a Empresa solicitou a correspondente autorización de terceiros propietarios para incluír os devanditos contidos no Portal Web. Esta autorización tamén se traslada a todos os enlaces de hipertexto (links) incluídos no Portal Web. Queda expresamente prohibida a creación de ligazóns de hipertexto (ligazóns) a calquera elemento compoñente das páxinas web do Portal sen a autorización da empresa, sempre que non sexan a unha páxina web do Portal que non requira identificación ou autenticación para o acceso, ou este. el mesmo está restrinxido.

En todo caso, o portal resérvase todos os dereitos sobre os contidos, informacións, datos e servizos que nel se contén. O portal non outorga ningunha licenza ou autorización de uso ao usuario sobre os seus contidos, datos ou servizos, salvo a que se detalla expresamente nas presentes condicións xerais de uso do portal.

Lexislación aplicable, xurisdición competente e notificacións

Estas condicións réxense e interprétanse de acordo coas leis españolas. Para calquera reclamación serán competentes os xulgados e tribunais. Todas as notificacións, requirimentos, solicitudes e demais comunicacións que o Usuario desexe realizar á Empresa titular do Portal deberán realizarse por escrito e entenderanse realizadas correctamente cando sexan recibidas no seguinte enderezo electrónico: santiago@agrobotica.com.

Scroll ao inicio
Skip to content